Żłobek - nasza misja Organizacja Program dnia Metody pracy Grupy Wyżywienie Zajęcia dodatkowe Cennik

 

Żłobek Niepubliczny Nr 8 Radosny Brzdąc

W żłobku Radosny Brzdąc staramy się zapewnić wszechstronny i zrównoważony rozwój każdego dziecka.

Żłobek realizuje cele i zadania określone w obowiązującej Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Troszczymy się, aby nasze dzieci czuły się bezpiecznie i miały zapewnione komfortowe warunki do rozwoju. Kształtując poczucie własnej wartości i ucząc tolerancji - pomagamy dzieciom w pokonywaniu trudności oraz umożliwiamy rozwój ich uzdolnień i zainteresowań. W naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej kierujemy się takimi wartościami jak: szacunek, odpowiedzialność za innych, zaufanie, współpraca, tolerancja. Prowadzone przez opiekunów obserwacje zachowań dzieci wykorzystywane są do indywidualnego doboru metod wychowawczych, dzięki czemu dzieci rozwijają się zgodnie z własnym potencjałem.

Kwalifikacje i umiejętności opiekunów, stosowane przez nich programy, aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania gwarantują, że dzieci opuszczając nasz żłobek posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające im udany start w przedszkolu.